מה מקנים לימודי המתמטיקה במגמת הוראה?

לימודים אלו הם לימודים רגילים במתמטיקה ומי שסיים אותם יכול/ה לעסוק בכל עיסוק שבו יכול לעסוק מי שלמד/ה מתמטיקה לבוגר. מי שלמד/ה מתמטיקה במגמת לימודי הוראה עם מתמטיקה בהיקף מלא יכול/ה להמשיך ללימודי מוסמך במתמטיקה. בנוסף על כך, סיום לימודי המתמטיקה במגמת לימודי הוראה מקנה לתלמידים את כל הזכויות של תעודת הוראה במתמטיקה (כדי ללמד בבי"ס יש לעמוד גם בתנאים שמציב משרד החינוך. למשל סטאג' בהוראה).

לתלמידי שנה ב' או ג' במגמת ההוראה מוצעות מלגות של מפעל הפיס ומשרד החינוך. בעבר היו מקרים בהם תלמידים שפנו ישירות לתכנית המלגות נתקלו בבעיות ובאי-הבנות. אם פניתם וקיבלתם תשובה שלילית בגלל אי-עמידה ברף הציונים של משרד החינוך, אנא פנו למזכירות החוג למתמטיקה בטלפון 02-4584748.