Student & Faculty Tea Time

Date: 

Please join us for student/faculty tea time on Wednesdays 17:30-18:30 at the faculty lounge in the Manchester building.

 

במסגרת הפעילוית לטובת תלמידי המחקר, אנו רוצים לחזק את הקשר בין תלמידי המחקר לבין הסגל הבכיר. לשם כך, נקיים מפגשי "תה ועוגיות" אליהם מוזמנים כל תלמידי המחקר והסגל. אנו מעודדים אתכם להגיע ולפטפט עם הסגל/תלמידי המחקר על כל מה שתרצו.

המפגשים יתקיימו בימי רביעי ב 17:30-18:30 בחדר הסגל בבנין מנצסטר (ובחצר הסמוכה). בתוכנית סנדוויצ'ים תה ועוגיות.