האם אפשר לשלב תואר במתמטיקה עם לימודים בחוג אחר?

תואר בוגר תמיד משלב בתוכו מידה מסויימת של לימודים בחוג אחר. חלק מחובות התואר הם בחוגים אחרים, כמו קורס תיכנות וקורסי אבני פינה. בנוסף, במסלול החד-חוגי חובות המתמטיקה ממלאות רק חלק מנקודות הזכות הדרושות לתואר, ואת יתר הנקודות אפשר להשלים גם מחוגים אחרים. בנוסף, במסלול מתמטיקה חד-חוגי רגיל יש חובה להשלים חטיבה בחוג אחר.

וכמובן, במסלול לימודים דו-חוגי, באופן טבעי הלימודים משולבים עם לימודים בחוג אחר.