מהו משך הלימודים?

בדרך-כלל שלוש שנים, אך יש הפורשים אותם אותם על תקופה ארוכה יותר.