התחלתי ללמוד מתמטיקה לפני מספר שנים ובינתיים השתנו הדרישות לתואר. אילו הדרישות החלות עלי?

ככלל, יש לעמוד בדרישות הלימודים כפי שהן קיימות באופן שוטף. עם זאת, אם הפסקת הלימודים לא עלתה על ארבע שנים, כמובן לא תידרשו להכניס שינוי בלימודים שלמדתם לפי הכללים שהיו בתוקף בזמן שלמדת אותם. אם השינוי שנעשה בכללים פוגע בתכנון הלימודים שעשית בשנה קודמת, פנה ליועץ לתלמידי בוגר לקביעת תוכנית הלימודים שלך. 

מומלץ מאד לברר מהן חובותיכם לקבלת התואר לפחות שנה לפני הסיום המתוכנן, כדי שלא תגיעו למצב שבו אתם חושבים שסיימתם את לימודיכם, ויתברר פתאום שאין הדבר כן.