מה ההבדלים בין מסלולי הלימוד השונים?

ההבדלים בין המסלולים מתבטאים בעיקר בהיקף היחסי של קורסי מתמטיקה וקורסים מחוגים אחרים. בתואר חד-חוגי רגיל או מורחב, הקורסים ממתמטיקה (חובה+בחירה)  הם בהיקף של 93 ו-77 נקודות זכות, בהתאמה. במסלולים הדו-חוגיים הדרישה לרוב נעה בין 62 ל-70 נ"ז, ומשתנה ממסלול למסלול. כמו-כן במסלול המורחב יש יותר קורסי חובה (יש לבחור 6 מתוך קורסי החובה-בחירה במקום 3), וישנם גם הבדלים קלים ברשימת קורסים שמקנים נקודות זכות לתואר.