מה ההבדל בין לימודי מתמטיקה בתיכון ובאוניברסיטה?

ההבדל העיקרי הוא בגישה. בתיכון הדגש הוא על למידת שיטות חישוב וביצוע חישובים, לעיתים רבות בלי הסבר ועם הרבה תרגול ושינון. לעומת זאת, לימודי המתמטיקה באוניברסיטה הם הרבה יותר רעיוניים, עם דגש רב על הבנת המנגנונים וההגדרות שמתחת לפני השטח. למעשה, שנה א' היא שנה שמטרתה ללמוד את שפת המתמטיקה, ויש מידה לא קטנה של חזרה על החומר של התיכון מנקודת מבט מודרנית ומדעית יותר. בהמשך התואר נחשפים לחומר מתקדם יותר.