הכרה בלימודים קודמים

האם לימודי מתמטיקה קודמים במוסד אחר משחררים מקורסים באוניברסיטה העברית?

אתם רשאים לבקש פטור מקורס באוניברסיטה העברית אם למדתם קורס מקביל במוסד אחר וסיימתם אותו בציון גבוה מספיק (הסף תלוי בקורס ובתכנית הלימודים). כדי לבקש פטור עליכם להגיש בקשה למזכירות התלמידים בפקולטה (ולא בחוג למתמטיקה!).

הזכאות לפטור תלויה במידת ההתאמה בין הקורסים, רמת המוסד שבו הקורס נלמד, והציון. לרוב, קורסי שנה א' שנלמדו באוניברסיטה אחרת תואמים את הקורסים באוניברסיטה העברית, לגבי קורסים מתקדמים יותר וקורסים שנלמדו במכללות, הדבר תלוי בסילבוס הספציפי.

הנה כמה עקרונות מנחים כלליים לקבלת פטור:

  • ציון הקורס אינו מתחת ל-65, ובקורסים המחליפים את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 ו-2 ואלגברה לינארית 1 ו-2 הציון אינו מתחת ל-75.
  • אם הקורס אותו למדתם באוניברסיטה האחרת מתאים לקורס באוניברסיטה העברית אבל חסר בו חלק משמעותי, יתכן שיידרש ציון גבוה יותר, ויתכן גם שיידרש לימוד השלמה.
  • לימודים באוניברסיטה אחרת במהלך הלימודים באוניברסיטה העברית מוכרים אך ורק אם הם אושרו מראש.

 

מתי עלי לפנות כדי לקבל פטור מקורסים בגין לימודים קודמים?

רצוי מאוד לפנות עד חודש לפני תחילת הלימודים, ובכל אופן לא פחות משבועיים לפניה. כך אפשר יהיה לטפל בפנייה בכובד ראש ותוכלו לקבל תשובה מספיק זמן לפני תחילת הלימודים ולתכנן כהלכה את לימודיכם. עליכם לפנות במועד גם אם לא קבלתם עדיין את כל הציונים על הלימודים הקודמים. כך תוכלו לדעת בזמן מהן האפשרויות השונות הצפויות לכם.

התחלתי ללמוד מתמטיקה לפני מספר שנים ובינתיים השתנו הדרישות לתואר. אילו הדרישות החלות עלי?

ככלל, יש לעמוד בדרישות הלימודים כפי שהן קיימות באופן שוטף. עם זאת, אם הפסקת הלימודים לא עלתה על ארבע שנים, כמובן לא תידרשו להכניס שינוי בלימודים שלמדתם לפי הכללים שהיו בתוקף בזמן שלמדת אותם. אם השינוי שנעשה בכללים פוגע בתכנון הלימודים שעשית בשנה קודמת, פנה ליועץ לתלמידי בוגר לקביעת תוכנית הלימודים שלך. 

מומלץ מאד לברר מהן חובותיכם לקבלת התואר לפחות שנה לפני הסיום המתוכנן, כדי שלא תגיעו למצב שבו אתם חושבים שסיימתם את לימודיכם, ויתברר פתאום שאין הדבר כן.