לימודי תואר שני

איך צריכה להיראות מערכת הקורסים שלי?

החובות העיקריים בתואר הם עמידה במכסה של נקודות זכות, עמידה בדרישות החובה (לימוד לפחות שלושה מתוך קורסי מושגי יסוד, והשתתפות בסדנה למתמטיקה), וכתיבת תיזה. 

לרוב, חלוקת הזמן היא

  • שנה א': לימוד מרבית קורסי החובה וקורס נושא אחד או שניים.
  • שנה ב': השלמת מכסת נקודות זכות (קורסי בחירה) ועבודה מחקרית.

מי שתכנית זו עמוסה בשבילו יכול לדחות את אחד מקורסי מושגי יסוד לשנה ב'.

 

איך מוצאים מנחה?

לפי הנושאים שמעניינים אתכם והאופי שלכם ושל המנחה.

מומלץ בשנה א' לשמוע כמה קורסי בחירה בנושאים שמעניינים אתכם; הדבר נכון במיוחד אם אתם לא בטוחים מה הנושאים האלו, כי כך תחשפו לנושאים נוספים ותקבלו חיווי נוסף. כמו-כן, כך תכירו טוב יותר מרצים מהחוג, והם יכירו אתכם.

כדאי לפנות לכמה מנחים פוטנציאליים, ולשמוע על בעיות מחקר אפשריות. מומלץ לפנות למנחה לאחר שביררתם מעט על נושאי המחקר שלו ולמדתם מעט על הנושא הכללי. למשל, אם אתם מעוניינים לעבוד בתחום של אנליזה, כדאי ללמוד את אחד לפחות מקורסי מושגי יסוד באנליזה. אם אינכם בטוחים מה כדאי ללמוד כדי להתכונן לתחום מסויים, אפשר להתיעץ עם חברי הסגל או יועצי החוג.

 

איך בוחרים נושא לעבודה?

לרוב, בחירת מנחה ונושא לעבודה נעשים בסמוך אחד לשני, והמנחה הוא שיציע לכם את בעיית מחקר. 

כמובן שאם יש לכם בעית מחקר שמעניינת אתכם, אתם מוזמנים להעלות אותה בפני מנחה פוטנציאלי.