מסלולי לימוד לתואר בוגר

אילו מסלולי לימוד יש במתמטיקה?

בגדול, קיימים המסלולים הבאים:

  • מתמטיקה חד חוגי, בסיום הלימודים מקבלים תואר בוגר במתמטיקה. ישנם שני תת-מסלולים, רגיל ומורחב. ההבדל הוא בעיקר בהיקף לימודי המתמטיקה (התואר הרגיל מאפשר יותר נקודות מחוגים אחרים). במסלול הרגיל, יש ללמוד גם חטיבה מחוג אחר.
  • מתמטיקה דו-חוגי, כלומר בשילוב עם חוג אחר. בסיום הלימודים מקבלים תואר בוגר במתמטיקה ובחוג הנוסף. פרטים על החוגים שניתן לשלב בתואר כזה אפשר למצוא כאן.
  • מתמטיקה במגמת הוראה. התכנית מורכבת מלימודי מתמטיקה רגילים בשילוב עם תכנית של ביה"ס להוראה. בסיום התלמיד מקבל תואר בוגר במתמטיקה ותעודת הוראה. התואר משלב קורסים בחינוך.
  • חטיבה במתמטיקה. זו דרך לשלב לימודי מתמטיקה בהיקף מצומצם בתוך תואר בתחום אחר. בסיום הלימודים מצויין בתעודת הבוגר שהתלמיד השלים חטיבה במתמטיקה. אפשרות זו אינה מקנה תואר ראשון במתמטיקה ואינה מאפשרת המשך ללימודי מוסמך במתמטיקה.

 

מה ההבדלים בין מסלולי הלימוד השונים?

ההבדלים בין המסלולים מתבטאים בעיקר בהיקף היחסי של קורסי מתמטיקה וקורסים מחוגים אחרים. בתואר חד-חוגי רגיל או מורחב, הקורסים ממתמטיקה (חובה+בחירה)  הם בהיקף של 93 ו-77 נקודות זכות, בהתאמה. במסלולים הדו-חוגיים הדרישה לרוב נעה בין 62 ל-70 נ"ז, ומשתנה ממסלול למסלול. כמו-כן במסלול המורחב יש יותר קורסי חובה (יש לבחור 6 מתוך קורסי החובה-בחירה במקום 3), וישנם גם הבדלים קלים ברשימת קורסים שמקנים נקודות זכות לתואר.

מה מקנים לימודי המתמטיקה במגמת הוראה?

ראשית, זהו מסלול המרחיב את לימודי המתמטיקה האחרים ולכן כולל את אותה הכשרה מתמטית כמו המסלול עליו הוא מתבסס (רגיל או מורחב). לכן למודים אלה מקנים את כל אפשרויות ההמשך של תואר במתמטיקה, לרבות אפשרות להמשיך לתואר מתקדם (בתנאי כמובן שעומדים בתנאים לכך).

בנוסף על כך, סיום לימודי המתמטיקה במגמת לימודי הוראה מקנה לתלמידים את כל הזכויות של תעודת הוראה במתמטיקה (שימו לב, שכדי ללמד מתמטיקה בבי"ס יש גם לעמוד גם בתנאים נוספים שמציב משרד החינוך, למשל יש לעשות סטאג' בהוראה).

לתלמידי שנה ב' או ג' במגמת ההוראה מוצעות מלגות של מפעל הפיס ומשרד החינוך. בעבר היו מקרים בהם תלמידים שפנו ישירות לתכנית המלגות נתקלו בבעיות ובאי-הבנות. אם פניתם וקיבלתם תשובה שלילית בגלל אי-עמידה ברף הציונים של משרד החינוך, אנא פנו למזכירות החוג למתמטיקה בטלפון 02-6584748.

 

האם אפשר לשלב תואר במתמטיקה עם לימודים בחוג אחר?

תואר בוגר תמיד משלב בתוכו מידה מסויימת של לימודים בחוג אחר. חלק מחובות התואר הם בחוגים אחרים, כמו קורס תיכנות וקורסי אבני פינה. בנוסף, במסלול החד-חוגי חובות המתמטיקה ממלאות רק חלק מנקודות הזכות הדרושות לתואר, ואת יתר הנקודות אפשר להשלים גם מחוגים אחרים. בנוסף, במסלול מתמטיקה חד-חוגי רגיל יש חובה להשלים חטיבה בחוג אחר.

וכמובן, במסלול לימודים דו-חוגי, באופן טבעי הלימודים משולבים עם לימודים בחוג אחר. 

 

באיזה שלב עלי להחליט על מסלול לימודי במתמטיקה?

למסלולים הדו-חוגיים תנאי קבלה משלהם (לפי דרישות החוג הנוסף) ודרישות משלהם בשנה א', לכן ההחלטה צריכה להתקבל כבר בשלב ההרשמה.

אם אתם לומדים במסלול מתמטיקה חד-חוגי, ההחלטה אם ללמוד מתמטיקה בהיקף מורחב או רגיל נעשית לקראת שנה ב', ובתכנון נכון לקראת האפשרויות השונות אפשר לדחות החלטה זאת גם עד סוף שנה ב'.  בתכנון הלימודים יש להביא בחשבון, כבר לקראת שנה ב', שאם תבחרו ללמוד מתמטיקה בהיקף רגיל תהיו חייבים גם ללמוד חטיבה בחוג אחר, או ללמוד לימודי הוראה במתמטיקה, כמפורט בשנתון הפקולטה.

 

האם כל המסלולים המקנים תואר בוגר במתמטיקה מאפשרים המשך לתאר מתקדם במתמטיקה?

כן (למעט החטיבה במתמטיקה), אך יש לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני, כלומר יש לסיים את התואר בציון 85 ומעלה, ויש ללמוד את כל קורסי החובה והחובה-בחירה במתמטיקה (על מנת לסיים את התואר, אין דרישה בד"כ ללמוד את כולם, אלא רק חלק, לפי דרישת המסלול). אם לא למדתם את כולם, תידרשו ללמוד לימודי השלמה לפני תחילת תואר שני.