קורסים ומערכת שעות

מה זו נקודת זכות (נ"ז)?

נקודת זכות שווה בקירוב לשעת כיתה שבועית אחת באחד הסמסטרים. למשל, קורס סמסטריאלי של 2 נ"ז מורכב משיעורים בהיקף 2 שעות שבועיות במהלך סמסטר אחד. לכל נקודת זכות כדאי שתתכוננו להשקיע גם לפחות שעה אחת של לימודים בבית.

 

 

מאיזה סוגי קורסים מורכב התואר?

בכל המסלולים (למעט חטיבה במתמטיקה) התכנית כוללת קורסים מהחוג למתמטיקה וקורסים מחוגים אחרים. הקורסים במתמטיקה מתחלקים לסוגים הבאים:

 • קורסי חובה במתמטיקה. אלו כוללים את הקורסים מתמטיקה דיסקרטית (להוציא מסלולים בודדים בהם קורס זה אינו חובה), חשבון אינפיניטסימלי 1 ו-2, אלגברה ליניארית 1 ו-2, חשבון אינפינטסימלי מתקדם 1 ו-2, ומבנים אלגבריים 1.
 • קורסי חובה-בחירה במתמטיקה. קורסי החובה-בחירה הם הקורסים מבנים אלגבריים 2, מבוא לטופולוגיה, תורת ההסתברות, מבוא ללוגיקה, תורת הקבוצות, משוואות דיפרנציאליות רגילות, תורת המידה, ופונקציות מרוכבות. כל מסלול קובע מספר מינימלי של קורסים שיש ללמוד מרשימה זו (במסלול חד-חוגי רגיל ורוב התארים הדו-חוגיים יש ללמוד 3 מתוכם, ובמסלול חד-חוגי מורחב יש ללמוד 6 מתוכם).
 • קורסי בחירה במתמטיקה, המשלימים את סך כל נקודות הזכות שלמד התלמיד בחוג למתמטיקה לרף הנקודות במתמטיקה הדרוש במסלול הלימודים.

הדרישות מחוץ לחוג הן:

 • קורסי חובה בחוגים אחרים, הכוללים קורס מקוון להיכרות עם הספרייה, קורס בתכנות, ומספר נ"ז מקורסי אבני פינה (לפי דרישת המסלול). בנוסף, במסלול החד-חוגיהרגיל יש ללמוד חטיבה מחוג אחר. במסלולים הדו-חוגיים ובמגמת הוראה ישנם גם החובות של המסלול הנוסף.
 • קורסי בחירה נוספים, המשלימים את סך כל נקודות הזכות שלמד התלמיד (במתמטיקה ומחוץ למתמטיקה) לרף הנקודות הכללי הדרוש במסלול הלימודים. הקורסים יכולים להיות מכל חוג, כולל מתמטיקה.

 

כמה קורסים \ נקודות זכות עלי ללמוד בכל שנה?

לקבלת תואר בוגר ברוב המסלולים יש ללמוד קורסים בהיקף כולל של 134 נ"ז (ישנם מסלולים, כמו מתמטיקה מורחב עם פיזיקה, שבה הדרישה גבוהה יותר). לכן, במסלולים אלו, אם משך התואר הוא שלוש שנים, פירוש הדבר שעליכם ללמוד בממוצע 44 נ"ז בכל שנה (בערך 22 בכל סמסטר). אם פורסים את הלימודים על פני תקופה ארוכה יותר, מספר הנ"ז הדרושים בכל סמסטר קטן בהתאם. 

כמה מנקודות הזכות בתואר צריכים להיות מקורסים של החוג למתמטיקה?

נכון לשנה"ל תשע"ח (2018): במתמטיקה חד-חוגי מורחב 93 נ"ז, במתמטיקה חד-חוגי רגיל 77 נ"ז.

במכסה זו ניתן לכלול מספר מצומצם של קורסים ספציפיים מחוגים אחרים (בעיקר פיזיקה ומדעי המחשב). קורסים אלו הם הקורסים המופיעים ברשימת הקורסים לתואר באתר הפקולטה

 

איך צריכה להיראות המערכת שלי?

לאור ריבוי המסלולים בלימודי בוגר במתמטיקה, וריבוי קורסי הבחירה, אין תשובה אחת לשאלה זו, לא כל שכן מכיוון שתלמידים לעיתים פורסים את לימודיהם על פני יותר משלוש שנים. עם זאת, רוב המסלולים נבדלים במספר קורסי הבחירה ו\או הוספת קורסי חובה נוספים מחוגים אחרים (תלוי במסלול).

המערכת למטה היא דוגמא המתאימה לתלמידים במסלול מתמטיקה חד-חוגי המתחילים את לימודיהם בסתיו. כללנו במערכת את כל לימודי החובה-בחירה. מי שאינם מתכוונים להמשיך לתואר מתקדם יכולים להחליף חלק מקורסים אלה בקורסי בחירה אחרים.

לתשומת לבכם:

 • הקורסים המסומנים (*) הם קורסי חובה במתמטיקה. מומלץ לא לדחות אותם וללמוד אותם במועדם. דחיית קורסי חובה עשוי לעכב לימוד קורסים אחרים בשל אי-עמידה בדרישות קדם שלהם וליצור התנגשויות במערכת השעות והבחינות.
 • הקורסים האחרים בטבלה הנקובים בשמם הם קורסי חובה-בחירה. על מנת להמשיך לתואר שני יש ללמוד את כולם. תלמידים אחרים צריכים ללמוד חלק מהם לפי הדרישות בשנתון לאותה שנה.
 • אם אתם לומדים תואר בשיתוף עם חוג אחר באוניברסיטה, תידרשו להשלים גם את קורסי החובה של החוג הנוסף.
 • כשאתם מרכיבים מערכת וודאו שהיא עומדת בכל תנאי מסלול הלימודים כפי שמופיעים בשנתון. אם לא תלמדו את קורסי החובה הדרושים או במכסת הנקודות, לא תתאפשר סגירת התואר. 
 • ישנם קורסים שיכולים להיכלל במכסת הנקודות לתואר במתמטיקה רק אם הם נלמדו בשנה א. אלו הם הקורסים תורת המספרים המספרים האלמנטרית, וחלק מקורסי שנה א' בפיזיקה.

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
* חשבון אינפיניטסימלי 1 (80131) * חשבון אינפיניטסימלי 2 (80132)
* אלגברה ליניארית 1 (80134) * אלגברה ליניארית 2 (80135)
* מתמטיקה דיסקרטית (80181)  
קורס העונה על הדרישה לקורס תיכנות (ניתן לדחות לשנה מאוחרת יותר)
תלמידים חזקים יכולים ללמוד בנוסף תורת המספרים האלמנטרית (80115), תורת הקבוצות (80200), או אחד מקורסי פיזיקה (שימו לב, שלמעט תורת הקבוצות, קורסים אלו מקנים נקודות זכות רק אם נלמדים בשנה א')
 
שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
* חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 (80135) * חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 (80136)
* מבנים אלגבריים 1 (80445) מבנים אלגבריים 2 (80446)
תורת ההסתברות 1 (80420) תורת הקבוצות (80200)
מבוא ללוגיקה (80423) מבוא לטופולוגיה (80516)
קורסי בחירה  (משתנה משנה לשנה)

 

שנה ג'
סמסטר א' סמסטר ב'
משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320) תורת המידה (80517)
  פונקציות מרוכבות (80519)
קורסי בחירה (משתנה משנה לשנה)
סמינר (משתנה משנה לשנה) ו\או סדנה בפתרון בעיות
קורסי אבני פינה
לימודים משלימים (לפי המסלול)

 

 

האם אפשר לדחות קורסי חובה לשנה מאוחרת יותר?

עקרונית כן, אך יש לכך חסרונות רבים:

 • אם תדחו לימוד של קורס חובה, תיחסם בפניכם האפשרות ללמוד קורסים הדורשים אותם כתנאי מוקדם להרשמה.
 • שעות ההוראה ומועדי הבחינות של קורסי החובה בכל שנה מתואמים ביניהם ועם הקורסים האחרים של אותה שנה. אם תלמדו יחד קורסים של שנה א' ו-ב', קרוב לוודאי שיהיו לכם התנגשויות בלוח השיעורים והבחינות.

 

האם יש קורסים מחוגים אחרים שיכולים להיחשב קורסים במתמטיקה?

במקרים מסויימים, קורסים מחוגים אחרים יכולים להיחשב במיכסה לקורסי מתמטיקה. מדובר במספר מצומצם של קורסים ספציפיים מחוגים אחרים (בעיקר פיזיקה ומדעי המחשב). קורסים אלו הם הקורסים המופיעים ברשימת הקורסים לתואר באתר הפקולטה

אם קורס שייך לשני חוגים האם עלי להחליט לאיזה חוג להחשיב קורס זה?

קורס המופיע כקורס חובה בשני חוגים יכול להיחשב במכסת נקודות הזכות הדרושות בכל אחד משני החוגים, אלא אם נאמר במפורש אחרת, אך הנ"ז נחשבים כמובן פעם אחת למכסת התואר.

לתשומת לבכם, לקורס המופיע בשני חוגים יכול להיות קורס אחר שהוא חלופי לצורכי חוג אחד, אבל אינו חלופי לצורכי החוג השני. למשל, הקורס מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה (06122) הוא חלופי לקורס מבוא ללוגיקה (80423) לצורך חלק מתלמידי מדעי המחשב, אבל הוא אינו חלופי לקורס זה לצורך החוג למתמטיקה, ואינו מקנה נקודות זכות במתמטיקה. מומלץ לברר את הסטטוס של קורסים כאלה שעליכם ללמוד, וללמוד קורס שיתאים לצרכים העתידיים שלכם. למשל, בדוגמא הנ"ל, מבוא ללוגיקה היא דרישה להמשך לתואר שני במתמטיקה, לכן אם בכוונתכם להמשיך לתואר כזה, כדאי ללמוד אותו ולא את הקורס החליפי.