Eshnav: Chen Margalit : Siteswap - The mathematics of juggling

אשנב למתמטיקה

חן מרגלית (תלמיד שנה ג') : סייטסוואפ - המתמטיקה של הג'אגלינג

Follow the event on Facebook

בבסיס המודל המתמטי של אמנות הג'אגלינג - הסייטסוואפ - עומד התהליך הבא:
מחלקים את הזמן לפעימות, ומתעדים רק את הסדר בו החפצים נזרקים ונתפסים.
כך ניתן לבדוק (בין היתר) אילו תבניות ג'אגלינג אפשריות, ואילו לא.
אציג (ואדגים) את הנחות היסוד, המשפטים המרכזיים ואת הייצוגים המתמטיים של תבנית ג'אגלינג.

מידע נוסף באתר של חן מרגלית : הרצאה - המתמטיקה של הג'אגלינג
 

Date: 

Wed, 15/05/2019 - 18:00 to 19:15

Location: 

Manchester House, Lecture Hall 2