Eshnav: Chen Margalit : Siteswap - The mathematics of juggling

Date: 
Wed, 15/05/201918:00-19:15
Location: 
Manchester House, Lecture Hall 2

אשנב למתמטיקה

חן מרגלית (תלמיד שנה ג') : סייטסוואפ - המתמטיקה של הג'אגלינג

Follow the event on Facebook

בבסיס המודל המתמטי של אמנות הג'אגלינג - הסייטסוואפ - עומד התהליך הבא:
מחלקים את הזמן לפעימות, ומתעדים רק את הסדר בו החפצים נזרקים ונתפסים.
כך ניתן לבדוק (בין היתר) אילו תבניות ג'אגלינג אפשריות, ואילו לא.
אציג (ואדגים) את הנחות היסוד, המשפטים המרכזיים ואת הייצוגים המתמטיים של תבנית ג'אגלינג.

מידע נוסף באתר של חן מרגלית : הרצאה - המתמטיקה של הג'אגלינג