Eshnav: Yuval Nov - Notes, Numbers, Tunes and Tunings

Date: 
Wed, 18/12/201918:00-19:00

ד"ר יובל נוב: צלילים, מספרים, מנגינות וכיוונים - מפיתגורס עד ימינו

צלילים ומנגינות הם תופעות המקיימות חוקיות מתמטית.  ההרצאה תציג את החוקיות הזו, ובעיקר תעסוק ב"בעיית הכיוון" של כלי נגינה, ובפתרונות המתמטיים שהוצעו לה במהלך הדורות.  ההרצאה מלווה בדוגמאות רבות, ואינה דורשת ידע מוקדם במוזיקה.