Special Eshnav with Lubotzky and Hart, recipients of the 2018 Israel Prize in Mathematics

Date: 
Tue, 01/05/201818:00-20:00
Location: 
Manchester House, Lecture Hall 2, Hebrew University Safra Campus
Lecturer: 
Alex Lubotzky and Sergiu Hart

Follow this on Facebook!

 

אשנב חגיגי ואחר צהריים פתוחים!
בתוכנית הרצאות של פרופ׳ סרג'יו הרט ופרופ׳ אלכס לובוצקי - חברי המחלקה להם הוענק פרס ישראל ביום העצמאות ה - 70.

אלכס לובוצקי
נושא: שימושים ממשיים למספרים לא ממשיים
תקציר: המספרים הממשיים מתקבלים כהשלמה של המספרים הרציונליים ביחס למטריקה הרגילה. מטריקות אחרות מובילות להשלמות אחרות- המספרים ה p-יאדיים. 
הענין הראשון במערכות מופשטות אלו נבע מתורת המספרים. בשלושת העשורים האחרונים הסתבר שפתרון לבעיות שימושיות מסוימות, נמצא דוקא שם.
נספר את הספור מבלי להכנס לפרוט טכני.

סרג׳יו הרט
נושא: האם יש נביא בעירו? על חיזוי, כיול, ומשחקים
תקציר: כיצד מודדים טיבו של חזאי? מה המשמעות של תחזית מהסוג "הסיכוי לגשם מחר הוא 30%" ? נגדיר את המושג של "תחזיות מכויילות", ונוכיח כי ניתן להבטיח זאת לכל מזג אויר שלא יהיה, בעזרת משפט המינימקס מתורת המשחקים. נראה אחר כך שהחלקה של מדד הכיול מאפשרת לעשות זאת אפילו עם פרוצדורה דטרמיניסטית, תוך שימוש במשפט נקודת שבת. תוצאה זאת חשובה ללמידה ותהליכים דינמיים.

לוח זמנים:
18:00-18:40 הרצאתו של פרופ׳ לובוצקי
18:40-19:20 כיבוד ומפגש
19:20-20:00 הרצאתו של פרופ׳ הרט