Eshnav

 • 2020 Jan 15

  Eshnav: Emmanuel Farjoun - The Geometry of Time according to Einstein

  6:00pm to 7:00pm

  פרופ' עמנואל פרג'ון: הגאומטריה של הזמן - לפי איינשטיין וחבריו
   
   
  לפני כ-100 שנה נצפתה סטיה קלה של אורות כוכבים ממסלולם בעוברם ליד השמש. הסטיה התאימה בקירוב לגישתו הגאומטרית של איינשטיין להבנת הזמן וכח הכבידה, הגרוויטציה הניוטונית. ענף רחב ידים של המתמטיקה, הגאומטריה של רימן, גאוס, לוי-צ'יביטה ורבים אחרים קיבל תנופה רבה כבסיס מתמטי לגאומטריה של המרחב-זמן שפותחה ע"י איינשטיין.
 • 2019 Dec 18

  Eshnav: Yuval Nov - Notes, Numbers, Tunes and Tunings

  6:00pm to 7:00pm


  ד"ר יובל נוב: צלילים, מספרים, מנגינות וכיוונים - מפיתגורס עד ימינו

  צלילים ומנגינות הם תופעות המקיימות חוקיות מתמטית.  ההרצאה תציג את החוקיות הזו, ובעיקר תעסוק ב"בעיית הכיוון" של כלי נגינה, ובפתרונות המתמטיים שהוצעו לה במהלך הדורות.  ההרצאה מלווה בדוגמאות רבות, ואינה דורשת ידע מוקדם במוזיקה.
 • 2019 Nov 20

  Eshnav: Mike Hochman - The isoperimetric inequality

  6:00pm to 7:00pm

  Location: 

  Math 2 (Manchester building)

  פרופ' מייק הוכמן: האי-שוויון האיזופרימטרי  האי-שוויון האיזופרימטרי קובע שמבין כל הגופים בעלי נפח 1 במרחב אוקלידי N-מימדי, הגוף בעל שטח הפנים הקטן ביותר הוא כדור. יתר על כן, גוף קמור מנפח 1 ששטח פניו קרוב לשטח הפנים של כדור קרוב בעצמו, במובן מתאים, להיות כדור. לטענה זו יש היסטוריה ארוכה והיא היתה מוכרת, בגירסה זו או אחרת, כבר בימי קדם, אך הוכחה מלאה ניתנה רק בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והכללות שלה מעסיקות מתמטיקאים עד היום.

   
 • 2018 Dec 05

  Eshnav: Prof. Tamar Ziegler: Surprises in large subsets

  Lecturer: 

  Prof. Tamar Ziegler
  6:45pm to 7:30pm

  Location: 

  Manchester House, Lecture Hall 2

  פרופ' תמר ציגלר : אילו הפתעות יש בתתי קבוצות גדולות?

  מה ניתן למצוא בתתי קבוצות גדולות של מרחב וקטורי V מעל שדה סופי? 
  ישנו עיקרון יפה הנקרא עקרון רמזי, לפיו בתתי קבוצות גדולות של קבוצה עם מבנה ניתן למצוא ״תת מבנה״.
  נדון בשאלות - כמה גדולה יכולה להיות תת קבוצה מקסימלית של V שלא מכילה ישר? מישור?

  הדלקת נרות בשעה 17:45
  הרצאת אשנב בשעה 18:30

  Follow the event on Facebook

 • 2018 Jun 27

  Eshnav: Dr. Shaul Zemel : "From sequences of numbers to Fermat's last theorem"

  Lecturer: 

  Dr. Shaul Zemel
  6:00pm to 7:15pm

  Location: 

  Manchester House, Lecture Hall 2

  ד"ר שאול זמל : מסדרות מספרים ועד המשפט האחרון של פרמה

  אחת הדרכים להבין התנהגויות של סדרות מספרים היא לנתח את הפונקציה היוצרת שלהם. זה מועיל במיוחד במקרה שהפונקציה הזאת נמצאת במרחב וקטורי ממימד סופי קטן. נדגים זאת במקרה פשוט, ואז נתאר סדרות מספרים המתקבלות מתבניות מודולריות. 
  נראה איך מקבלים מכך כמה יחסים מעניינים, ונסיים בתיאור כללי של מה באמת הוכיח אנדרו ויילס, כשהשלים את הוכחת המשפט האחרון של פרמה.

 • 2018 Jun 06

  Eshnav : Dr. Chloé Perin : The shape of the universe

  Lecturer: 

  Dr. Chloé Perin
  6:00pm to 7:15pm

  Location: 

  Manchester House, Lecture Hall 2, Hebrew University Safra Campus

  אשנב למתמטיקה : ד"ר קלואי פרין : הצורה של היקום

  יריעות הן מרחבים שנראים באופן מקומי כמו Rn (כמו למשל...היקום שלנו!), אבל הצורה הגלובלית שלהן יכולה להיות מאוד שונה מזו של Rn
  אנחנו נדבר על יריעות ממימד 2 (משטחים) ויריעות ממעמד 3, ועל דרכים בהן מתמטיקאים ניסו להבין איזה צורות יכולות להופיע. 
  נסביר את התוצאות העקריות בתחום: מיון המשטחים, והשערת הגיאומטריזציה של ת׳ורסטון, שהוכחה ע״י פרלמן ב 2003

Pages