פרופ' בצלאל פלג ז"ל

May 9, 2019
Prof. Bezalel Peleg
מכון איינשטיין למתמטיקה אבל על פטירתו של אחד מבכירי חוקרי ומורי המכון, פרופ' בצלאל פלג ז"ל ומשתתף בצער המשפחה