פרופ' בצלאל פלג ז"ל

9 May, 2019
Prof. Bezalel Peleg

מכון איינשטיין למתמטיקה אבל על פטירתו של אחד מבכירי חוקרי ומורי המכון, פרופ' בצלאל פלג ז"ל ומשתתף בצער המשפחה.