פרופ' שאול פוגל ז"ל

19 December, 2020
Shaul Foguel

מכון איינשטיין למתמטיקה אבל על פטירתו של אחד מבכירי חוקרי ומורי המכון, פרופ' שאול פוגל ז"ל ומשתתף בצער המשפחה.