פרופ' שאול פוגל ז"ל

19. December 2020
Shaul Foguel
מכון איינשטיין למתמטיקה אבל על פטירתו של אחד מבכירי חוקרי ומורי המכון, פרופ' שאול פוגל ז"ל ומשתתף בצער המשפחה.