פרופ' שמואל קניאל ז"ל

12 September, 2017
kaniel

מכון איינשטיין למתמטיקה אבל על פטירתו של אחד מבכירי חוקרי ומורי המכון, פרופ' שמואל קניאל ז"ל ומשתתף בצער המשפחה.