International Day of Women in Science

11 February, 2021

לכבוד היום הבינלאומי לנשים במדע שחל ב11 בפברואר, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע קיימה פאנל בהשתתפות חוקרות מובילות ממגוון התחומים בפקולטה. החוקרות שיתפו בסיפוריהן האישיים ובמחקריהן פורצי הדרך והעלו לדיון סוגיות מגדריות חשובות.

הפאנל התקיים בזום ב7.2.2021 וחלקו זמין לצפייה בקישור.

מנחת הפאנל: פרופ' מיכל גולדברג, מכון למדעי החיים וסגנית דיקן למחקר

דוברות:

     פרופ' מיטל רכס, מכון לכימיה

     פרופ' תמר ציגלר, מכון איינשטיין למתמטיקה

     פרופ' עינת אהרונוב, מכון למדעי כדור הארץ

     ד"ר יעל ליטבק, מכון למדעי החיים

     ד"ר יונית הוכברג, מכון לפיסיקה